දේශපාලනය

“සංවර්ධනය සඳහා විසම්මුතියේ දේශපාලනය අහෝසි කිරීම අනිවාර්ය විය යුතු ය”
“සංවර්ධනය සඳහා මහා ක්‍රියා සැළැස්මකට යමු” යන සිරස්තලය යටතේ “ඩේලි මිරර්” පුවත් පතේ 2010 අ‌ප්‍රේල් මස 5 වැනිදා පළවූ සම්මුඛ සාකච්ජාවක අමාත්‍ය චම්පික රණවක මෙසේ ද කියා තිබුණි : “
මෙම ගමන යාම සඳහා, “…………..විසම්මුතියේ දේශපාලනය අහෝසි කිරීම අනිවාර්ය විය යුතු ය.”
සම්පූර්ණ ලිපිය සඳහා මෙහි බලන්න.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )