දේශපාලනය

” බුර්කාව තහනම් කිරීමට සාර්කෝසි සමග එක්වෙමු!” අයිසෙත් හුසේන් කියයි
” බුර්කාව තහනම් කිරීමට සාර්කෝසි සමග එක්වෙමු” යැයි ලාංකික ලේඛන අයිසෙත් හුසේන් Lakbima News පුවත් පතට ලිපියක් ලියමින් තර්ක කොට ඇත. ඔහුගේ අදහස් වලට ඔබ එකඟ වේදැයි බලන්න. මුල් ලිපිය මෙහි බලන්න. ඔබේ අදහස් අපට ලියන්න.

Advertisements

දේශපාලනය

මිඩ්ල්සෙක්ස් සරසවි සිසුහු දර්ශන අධ්‍යයන අංශය රැක ගැනීමට සටන් වදිති! ලොව පුරා දාර්ශනිකයෝ තීරණය වෙනස් කරන ලෙස සරසවියෙන් ඉල්ලති!!

Students at Middlesex University are now occupying the main administrative building of the Trent Park campus, Middlesex University, demanding a reversal of this irrational decision. Lot’s of people have come in support of us, giving presentations, lectures, songs, even a ‘socialist magic show’. We had a meeting with the university administration but it was not very successful, both the parties were playing hardball and it ended at a dead end.

The occupation started on Tuesday the 4th of May, by occupying the board meeting room of the Mansion building. On the following day evening, a large number of supporters, including Etienne Balibar, gathered outside the building and with their support we managed to take control of the whole building by around 6 pm. More photos of the occupation, are available if you go for the facebook page, http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=119102561449990&ref=mf

VS

Here is a letter signed by basically all the the leading philosophers in the world today, appeared in the Times Higher Education supplement

Philosophical view: Middlesex, think again

6 May 2010

We the undersigned deplore Middlesex University’s recent decision to close its philosophy programmes, including its prestigious and successful MAs. This is a matter of national and indeed international concern. Not only does it contradict Middlesex’s stated commitment to promote “research excellence”, it also represents a startling stage in the impoverishment of philosophy provision in the UK.

We have participated in events organised by the Philosophy Group at Middlesex and can testify to its unique strengths and its significant and distinctive contribution to philosophy in the UK. Its set of MA programmes is currently the largest in the country.

Philosophy is the highest-rated research subject at Middlesex. In the research assessment exercise 2008, it was rated first in philosophy among post-1992 universities, with 65 per cent of its research judged “world-leading” or “internationally excellent”.

Middlesex is widely recognised as one of the most important centres for the study of modern European philosophy anywhere in the English-speaking world. It has one of only a handful of philosophy departments left in the UK that provides both research-driven and inclusive postgraduate teaching and supervision aimed at a wide range of students, specialist and non-specialist.

We call on Middlesex to reverse its damaging and ill-judged decision, and to renew its commitment to widening participation in education and excellence in research.

Keith Ansell-Pearson, professor of philosophy, University of Warwick

Alain Badiou, emeritus professor of philosophy, École Normale Supérieure, Paris

Etienne Balibar, emeritus professor of philosophy, Université de Paris-Nanterre, and distinguished professor of humanities, University of California, Irvine

Miguel Beistegui, professor of philosophy, University of Warwick

Andrew Benjamin, professor of critical theory and philosophical aesthetics, Monash University, Australia

Andrew Bowie, professor of philosophy and German, Royal Holloway, University of London

Judith Butler, Maxine Elliot professor of rhetoric and comparative literature, University of California, Berkeley

Susan Buck-Morss, Jan Rock Zubrow professor of government, Cornell University, New York

Barbara Cassin, directeur de recherches, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Simon Critchley, professor of philosophy and chair of the philosophy department, New School for Social Research, New York

Christopher Fynsk, professor of comparative literature and modern thought, and director of the Centre for Modern Thought, University of Aberdeen

Simon Glendinning, reader in European philosophy, London School of Economics, and director of the Forum for European Philosophy

Boris Groys, professor of Slavic and Russian studies, New York University

Michael Hardt, professor of literature, Duke University, NC

Harry Harootunian, emeritus professor of history, Chicago and New York universities

Joanna Hodge, professor of philosophy, Manchester Metropolitan University

Claude Imbert, emeritus professor of philosophy, École Normale Supérieure, Paris

Mandy Merck, professor of media arts, Royal Holloway, University of London

Dermot Moran, professor of philosophy, University College Dublin

Michael Moriarty FBA, centenary professor of French literature and thought, Queen Mary, University of London

Antonio Negri, philosopher and political scientist

Jacques Rancière, emeritus professor of philosophy, Université de Paris VIII

Kristin Ross, professor of comparative literature, New York University

Lynne Segal, anniversary professor, psychosocial studies, Birkbeck, University of London

Peter Sloterdijk, rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe

Gayatri Spivak, university professor in the humanities, Columbia University, New York

Isabelle Stengers, professor of philosophy, Université Libre de Bruxelles

Peter Weibel, chairman and CEO, ZKM/Center for Art and Media, Karlsruhe

James Williams, professor of European philosophy, University of Dundee

Slavoj Zizek, co-director of the International Centre for Humanities, School of Law, Birkbeck, University of London

අධ්‍යාපනය

මේ දර්ශන අධ්‍යයන අංශ වසා දැමෙනා කාලය යි!
බ්‍රිතාන්‍යයේ මිඩ්ල්සෙක්ස් සරසවියේ දර්ශන අධ්‍යයන අංශයේ ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයනයේ නිරතව සිටින වංගීස සුමනසේකරයන් අපට දන්වා සිටින්නේ එම අධ්‍යයන අංශය වසා දමන්නට තීරණය කොට ඇති බව විශ්ව විද්‍යාල කළමනාකරණය මෙම අප්‍රේල් 26 දින දැනුම් දී ඇති බවයි. යුරෝපා මහාද්වීපික දර්ශනය අධ්‍යයනය පිළිබඳ ජගත් කීර්තියක් දිනා ඇති මෙම අධ්‍යයන අංශය වසා දැමීමට හේතුව වශයෙන් විශ්ව විද්‍යාල කළමනාකරණය දක්වා ඇත්තේ මෙම අධ්‍යයන අංශය විශ්ව විද්‍යාලයයට ඇති තරම් ලාභ නොගෙනීමයි. මෙම තීරණයට එරෙහිව නැගෙමින් පවතින ජගත් විරෝධයේ කොටස් කරුවෙකු වෙමින් ඒ වෙනුවෙන් අත්සන් කෙරෙන පෙත්සමට ඔබේ අත්සන ද එකතු කරන්න මෙතැනට යන්න.

http://www.gopetition.com/petitions/save-middlesex-philosophy.html

පහත වෙබ් අඩවි ද බලන්න.

http://savemdxphil.wordpress.com/

http://www.facebook.com/group.php?gid=119102561449990

වංගීස එවූ සටහන සහ අදාල විස්තර පහත බලන්න.

Dear Friend,

On Monday the 26th of April, 2010, Middlesex University management has informed the members of it’s philosophy department that the university will shut down it’s philosophy programmes. Considering the fact that this is the highest ranked department of the entire university in terms of research and also considering the fact that this department is widely regarded as one of the best places to study continental philosophy in the world, this abrupt decision taken by a handful of profiteers has cause a storm. It has attracted thousands of people from all around the world, including leading thinkers of the world today, who value ideas and their consequences. Please join the campaign and show your solidarity by signing the online petition below:

http://www.gopetition.com/petitions/save-middlesex-philosophy.html

For more information on this issue, pl. go to the links below.

http://savemdxphil.wordpress.com/

http://www.facebook.com/group.php?gid=119102561449990

Save Middlesex Philosophy Group

———————–

Middlesex University announces the closure of its top-rated department: Philosophy
Posted on 28 April 2010 by bat020

Late on Monday 26 April, the Dean of the School of Arts & Humanities, Ed Esche, informed staff in Philosophy that the University executive had “accepted his recommendation” to close all Philosophy programmes: undergraduate, postgraduate and MPhil/PhD.

Philosophy is the highest research-rated subject in the University. Building on its grade 5 rating in RAE 2001, it was awarded a score of 2.8 on the new RAE scale in 2008, with 65% of its research activity judged “world-leading” or “internationally excellent”. It is now widely recognised as one of the most important centres for the study of modern European philosophy anywhere in the English-speaking world.

The MA programmes in Philosophy at Middlesex have grown in recent years to become the largest in the UK, with 42 new students admitted in September 2009.

The Dean explained that the decision to terminate recruitment and close the programmes was “simply financial”, and based on the fact that the University believes that it may be able to generate more revenue if it shifts its resources to other subjects – from “Band D” to “Band C” students.

The University currently expects each academic unit to contribute 55% of its gross income to the central administration. As it stands (by the credit count method of calculation), Philosophy and Religious Studies contributes 53%, after the deduction of School admin costs. According to the figures for projected recruitment from admissions (with Philosophy undergraduate applications up 118% for 2010-11), if programmes had remained open, the contribution from Philosophy and Religious Studies would have risen to 59% (with Philosophy’s contribution, considered on its own, at 53%).

In a meeting with Philosophy staff, the Dean acknowledged the excellent research reputation of Philosophy at Middlesex, but said that it made no “measurable” contribution to the University.

Needless to say, we very much regret this decision to terminate Philosophy, and its likely consequences for the School and our University and for the teaching of our subject in the UK.

Professor Peter Osborne
Director, Centre for Research in Modern European Philosophy

Professor Peter Hallward
Programme Leader for the MA programmes in Philosophy,

Dr Stella Sandford
Director of Programmes, Philosophy and Religious Studies.

Professor Éric Alliez