‘සෞඛ්‍යයේ පුරය‘ සහ සුඛෝපභෝගී පුරය: ‘සංවර්ධනය‘ දේශපාලනය යටකොට ගැනීම – ‘කතිකා‘ අධ්‍යයන කවය

754960749old

සමාජ න්‍යාය විශේෂාංගය යටතේ පළවන ‘සෞඛ්‍යයේ පුරය‘ සහ සුඛෝපභෝගී පුරය: සංවර්ධනය‘ දේශපාලනය යටකොට ගැනීම” ලිපිය සමාජයේ විවිධ කණ්ඩායම්වලට විවිධ අරුත් ගන්වන “සංවර්ධනය” යන්න අප වටහා ගන්නේ කෙසේද? යන ප්‍රශ්නය ආමන්ත්‍රණය කරමින් සංවර්ධනය පිළිබඳ ජගත් කතිකාවට අදාළ සාහිත්‍යය ඇසුරෙන් ඊට පිළිතුරක් සම්පාදනය කිරීම අරමුණු කර ගත්තකි. සංවර්ධන කතිකාව යටතේ එන ප්‍රධාන තේමා හඳුනා ගැනීමටත් සංවර්ධනය යනු කුමක් ද? ඒ පිළිබඳ ලොව ඇති න්‍යායික සාකච්ඡාවෙන් අපට ලැබෙන පිටිවහල කුමක් ද? යන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට යොමුවෙයි. මෙහිදී වුල්ෆැන්ග් සැක්ස් ඉදිරිපත් කරන පශ්චාත් සංවර්ධන එළඹුමත් අෂිස් නන්දි ‘දුප්පත්කම නූතන සංස්කරණයකි, දුගී භාවය නූතනත්වයේ නිෂ්පාදනයකි’ යනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන අදහසුත් හනා ආරන්ඩ්ට් ගේ න්‍යාය ගැන්වීම් ඇසුරෙන් ‘සංවර්ධනය දේශපාලනය විතැන් කරයි’ යන අදහසත් ඉදිරිපත් කෙරෙයි.

මෙහි බලන්න කතිකා මංගල කලාපය

Advertisements