ඉගෙන ගැනීම වෙනුවට ‘කිරීම’ – ‘වැඩ ’ වෙනුවට ‘සෙල්ලම ’

ඉගෙන ගැනීම වෙනුවට ‘කිරීම’ – ‘වැඩ ’ වෙනුවට ‘සෙල්ලම ’ (doing in place of learning – play in place of work)

සම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනයට එරෙහිව නැගෙන එක් චෝදනාවක් වී ඇත්තේ, එය දරුවන් කට පාඩම් කිරීමට යොමු කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ කුසලතා වර්ධනයට හානි කරන බවයි.

බැලූ බැල්මට සත්‍යයක් සේ පෙනී යා හැකි මෙම කරුණු, ගැඹුරින් විමසා බැලුවහොත් පදනම් විරහිත අදහසක් බව පෙනී යනු ඇත. අධ්‍යාපනඥයන් පෙන්වා දෙනු ඇති පරිදි, කටපාඩම් කිරීම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ දී අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. පොදුවේ ගත් කළ කරුණු මතකයේ තබා ගැනීමට ලබන පුහුණුව මතකය වර්ධනයට උපකාරී වන බව පෙනෙයි.

කටපාඩම් කිරීම යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ සංවිධිත විෂය මාලාවක් මත පදනම් වූ විෂය ඥානය ලබාගැනීම බැරෑරුම් කටයුත්තක් සේ සලකා අන් කටයුතුවලින් මිදී එහි නිමග්නවීම නම්, ඊට විකල්ප වශයෙන් ප්‍රායෝගික දේවල්කිරීමෙන් හෝ කෙළිදෙළෙහි යෙදීමෙන් යමක් ඉගෙනගැනීම හඳුන්වාදීමෙන් දරුවන්ට හරවත් අධ්‍යාපනයක් ලැබෙතැයි සිතීම මුළාවකි.

ළමා හෝ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය යැයි කියන්නේ මෙම දෙවනුව කී ක්‍රමවලට ළමයින්ට ඉගැන්වීම නම් ඉන් අපගේ දරුවන්ට ලැබෙනු ඇත්තේ අධ්‍යාපනයක් නොව, වැඩිහිටි ලෝකයට ප්‍රවිශ්ට වීමට අවශ්‍ය වැඩ කිරීමේ පුරුද්ද ක්‍රමයෙන් වගා කරගනු වෙනුවට කෙළිදෙළෙන් කාලය ගත කිරීමේ පුරුද්ද ඔවුන් තුළ ඇති වීමයි, උපරිම ව, යම් නිපුණතා වර්ධනයකි.

අප, අධ්‍යාපනය තුළ ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්නට උගන්වා, ඉන්පසු, ඔවුනට වැඩ ලෝකයේ ආකල්ප නැතැයි චෝදනා කිරීමෙන් පලක් නැත.

ඉතිරිය සදහා බලන්න ‘කතිකා’ මංගල කලාපය

Advertisements