බටහිර සම්භාව්‍ය සංගීතය සහ එහි ඉතිහාසය, සත්‍යජිත් විජේරත්න අන්ද්‍රාදි ගේ කෘති ඇසුරින් – චමත්කා දේවසිරි

බටහිර සම්භාව්‍ය සංගීතය සහ එහි ඉතිහාසය, සත්‍යජිත් විජේරත්න අන්ද්‍රාදි ගේ කෘති ඇසුරින් – චමත්කා දේවසිරි

“බටහිර සංගීතය යනු න්‍යායික පදනමක් මත ගොඩනැගුණ සූක්ෂ්ම කලාවකි. එය අපරදිග සභ්‍යත්වයේ කිසිසේත් අමතක කළ නොහැකි විශිෂ්ට අංගයකි.” – සත්‍යජිත් අන්ද්‍රාදි

බටහිර සම්භාව්‍ය සංගීතයට අප බොහෝ දෙන ඇලුම් කළ ද ඉහත උද්ධෘතයෙන් ඇඟවෙන එහි න්‍යායික ගොඩනැංම පිළිබඳව සිංහලෙන් ලියැවී ඇත්තේ ඉතා අල්ප වශයෙනි. සංගීතය සම්බන්ධ සාහිත්‍යයේ මෙම අඩුව පිරීමට සත්‍යජිත් අන්ද්‍රාදිගේ දායකත්වය මහෝපකාරී වී ඇත. සත්‍යජිත් විජේරත්න අන්ද්‍රාදි බටහිර සංගීතය පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි බසින් ලියැවී ඇති කෘති අධ්‍යනය කරමින් බටහිර සංගීතයේ ගැඹුරු සංකල්ප සහ සුවිශේෂී අංග පිළිබඳව සිංහලෙන් කියවන පාඨකයන්ගේ අවබෝධය පිණිස සරල බසින් ලියා පළ කර සිදු කළ මෙහෙය අනර්ඝය. බටහිර සංගීතයේ මූලික අංග සහ එහි වර්ධනයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ ලියැවී ඇති ඔහුගේ ‘බටහිර සංගීතය’ නැමැති කෘතිය 1977 ප්‍රථම වරට පළ කෙරුණු අතර 1994 දී දෙවන වරටත් මුද්‍රණය කරන ලදී. බටහිර සංගීතඥයින් සහ ඔවුන්ගේ වැදගත් සංගීත නිර්මාණ පිළිබඳව විස්තර අන්තර්ගත ‘අපරදිග සම්භාව්‍ය සංගීතය හා සංගීතඥයෝ’ නැමැති කෘතිය 1978 පළ වූ අතර එහි සංශෝධිත සංස්කරණය 1989 දී පළ කෙරිණ. 1996 දී පළ වූ ‘බේ‍තෝවන්: සංගීතය, සංගීතඥයා හා සමාජය’ නැමැති කෘතියේ විශිෂ්ට ජර්මන් සංගීතඥ බේ‍තෝවන්ගේ සංගීතය පිළිබඳ විග්‍රහයක් ඇතුළත් වේ. සත්‍යජිත් අන්ද්‍රාදි සිය කෘතිවල හුදෙක් බටහිර සංගීතඥයින් සහ ඔවුන්ගේ නිර්මාණ ගැන විස්තරයකට පමණක් සීමා නොවී ඊට සමාන්තරව දිවෙන පරිදි බටහිර සංගීතයේ වර්ධනයට සහ බටහිර සංගීතඥයින්ගේ සංගීත නිර්මාණවලට බලපෑම් ඇති කළ ඒ ඒ වකවානුවල පැවති සමාජයීය, දේශපාලනික සහ ආර්ථික ප්‍රවාහයන් පිළිබඳව විග්‍රහයක් ද ඇතුළත් කර තිබීම විශේෂත්වයකි. මෙම කෙටි ඉදිරිපත් කිරීම සත්‍යජිත් අන්ද්‍රාදි ලියූ බටහිර සංගීතය (1994) සහ අපරදිග සම්භාව්‍ය සංගීතය හා සංගීතඥයෝ (1989) යන කෘතිවල අන්තර්ගත තොරතුරු අනුසාරයෙනි.

බලන්න ‘කතිකා‘ මංගල කලාපය

Advertisements