කලාව පිළිබඳ සංස්ථානීය න්‍යාය සහ ශිෂ්ට පිලිස්තීනුවන්ගේ නව පන්තිය

විවාදාත්මක ව, කලාව පිළිබඳ සංස්ථානීය න්‍යාය, එහි සියලු විචල්‍යයන් තුළින්, ශිෂ්ට පිලිස්තීනුවන්ගේ නව පන්තියක් බිහි කර ඇත. පැරණි ගුරුන් පිළිබඳව උනන්දුවක් නොදක්වන, නිතර කලාගාරවලට යන මෙම සංකර වූ අහංකාර නව පරපුර, මෝරුන්ගේ මළකඳන්, අපිළිවෙළ ඇඳන් හෝ පාපැදි රෝද වැනි දේ දුටු විට ඒවා තමාට ‘වැටහෙන’ බව පිළිබඳ ව ආඩම්බර වෙති. ‘ඔවුන්ගේ ’ කලාව ඉඳුරාම මනසින් ඉපිද ඇති බවත්, උදාහරණ ලෙස, ටේට් හි වාර්ෂික “ටර්නර් ත්‍යාග”ලාභී ප්‍රදර්ශිත කෘති සඳහා උචිත ප්‍රතිචාරය වන්නේ වැටහෙන බව හඟවන මඳ සිනාවක් බවත් ඔවුන්ට උපදෙස් දී ඇත. ටේඩ් පර්ලි කෙටියෙන්දක්වා ඇති ආකාරයට, ඩුෂාම්ප්ගේ උරුමය හා සමකාලීන වන ප්‍රේක්ෂකයන් “වැඩී ඇත්තේ, මෙය සාමාන්‍ය දෙයක් වශයෙන් සලකමින් වන අතර මොවුන් කලාව යනු ඉක්මණින්, ක්ෂණික වහා සියල්ල එකවර, ග්‍රහණය කර ගත යුතු දෙයක් යැයි සිතනු ඇත”.

බලන්න ‘කතිකා‘ මංගල කලාපය kathika.lk

Advertisements