සත්‍යය ගවේෂණයේ ලා කාව්‍යයේ දායකත්වය – හාන්ස් ජෝර්ජ් ගැඩමර්

හාන්ස් ජෝර්ජ් ගැඩමර් (1900-2002) දාර්ශනික අර්ථකතනවේදයේ පුරෝගාමියාය. විවාදපාත්‍ර ජර්මන් දාර්ශනික මාර්ටීන් හෛඩගර්ගේ ශිෂ්‍යයෙකු මෙන්ම සමීපතමයෙකු වූ ඔහු හෛඩගර් නාගරීකරණය කළ පුද්ගලයා වශයෙන් වරක් යුගර්න් හබර්මාස් පැවසීය.“සත්‍යය සහ ක්‍රමය” වශයෙන් පළවු ඔහුගේ විශිෂ්ට කෘතිය සත්‍යය ගවේෂණයේ ලා නුතන විද්‍යාත්මක ක්‍රමය සතු වු අනගිභවනීය කියපෑම අභියෝගයට ලක් කලේය. එමෙන්ම කලාව පිළිබඳ ඔහුගේ අවලෝකනය සෞන්දර්ය සවිඥානිකත්වය පිළිබඳ කාන්ටියානු අදහස විවේචනය කල අතර කලා කෘතියේ ලෝකයට ප්‍රවිශ්ට වන්නාගේ ස්වයං අවබෝධය වර්ධනය වන ආකාරයත් ඔහුගේ ලෝකය පරිවර්තනයට ලක් වීමත් හඳුනා ගත්තේය. මෙම රචනාවේදී සත්‍යය උදෙසා කාව්‍යයේ කියාපෑම යුක්තියුක්තකරණය පිළිබඳ ගැටලුවට එළඹෙන ඔහු කාව්‍යයේදී සත්‍යය කතා කිරීම යනු කාව්‍යමය වචනය කවර හෝ බාහිර වැරදි සෙවීම් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඉෂ්ට ප්‍රාප්තිය දකින ආකාරය බව දක්වයි.

මෙහි බලන්න ‘කතිකා‘ මංගල කලාපය

Advertisements