ස්ව-සවිඥානිකත්වයේ ස්වාධීනත්වය සහ පරාධීනත්වය – ජෝර්ජ් විල්හෙල්ම් ප්‍රෙඩ්රික් හේගල්

ගැඩමර් පෙන්වා දෙන ආකාරයට කාල් මාක්ස් හුදෙක් වහලා-ස්වාමියා ද්වන්ධාත්මකය වැරදියට වටහාගෙන අනිසි භාවිතයේ යොදවනවා නොව ඔහු එය සහමුලින්ම වෙනස් සන්දර්භයක යෙදීමකි. වහලා ස්වාමියා බවට පත්වන බව හේගල් නොපවසන අතර ඔහු පවසන්නේ වහලා දැනටමත් ස්වාමියා බවයි.මන්ද යථාර්ථයට ස්වාමියාගේ ඇති සම්බන්ධයට මාධ්‍යයක් වන්නේ වහලාගේ වැඩ කිරීම වුවත් වහලා යථාර්ථය දනියි. එම නිසා විප්ලවය සහ කම්කරු වැඩ වර්ජන පිළිබඳ සංකල්පවලින් යුක්තවූ මාක්ස්වාදී ද්වන්ධාත්මකය වනාහී හුදු පාරිභෝගිකයා මත කම්කරුවාගේ උසස් බව පිළිබඳ හේගල්ගේ අන්තර් දැක්ම මුළුමනින්ම අනිසි ලෙස යොදා ගැනීමක් බව ගැඩමර් පෙන්වා දෙයි. තවද,හේගල් ඔහුගේ ද්වන්ධාත්මකය තුළ විස්තර කරන්නේ වැටුප් ශ්‍රමිකයා ගැන නොව ප්‍රධාන වශයෙන් වහල්භාවයේ සිටින ගොවියා සහ අත්වැඩ කරුවා පිළිබඳවය. සැබැවින්ම ස්ව ස්විඥානිකත්වය සම්බන්ධයෙන් ගත්කළ වැඩ කිරීමේ තථ්‍ය අරමුණ ඉෂ්ට ප්‍රාප්ත වන්නේ පරාරෝපණය නොවු වැඩ ලෝකයකය.

………………………………………………..

හේගල්ගේ මෙම උපමා කථාව අනන්‍යතාවය පිළිබඳ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ඉමහත් බලපෑමක් වී ඇත. අහංභාවය තමා ගැන සවිඥානික වන්නේ අනෙකෙකු සිටීම මඟින් සහ අනෙකෙකු මඟින් තමා හඳුනා ගැනීමෙන් යන්න මෙහිදී මතු කෙරේ. අනන්‍යතාවය පිළිබඳ අති සරල කියවීමකින් ඔබ්බට යමින් රෝයි ටර්නර් කැනේඩියානු අනන්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් මතු කරන්නේ කැනේඩියානු වීම අනෙක් අය තේරුම් ගන්නේ කෙසේද, එනම්, ඇමෙරිකානු හෝ යුරෝපීය වීමට ප්‍රතිපක්ෂව කැනේඩියානු වීමේ කීර්තිය ඇසුරෙන් බවත් අප කවුද? සහ අප කවරෙක්ද? යන්න අප දැනගන්නේ වෙනස්, වෙනස් අනන්‍යතාවන්ගෙන් යුතු අනෙක් අය සමඟ වෙනස්කොට දැකීම (අනන්‍යතාවය පිළිබඳ සොසිරියානු සංකල්පන ආකාරයක්) තුළින් බවත්, මෙහිදී අප කවුරුන්ද යන්න අනෙකුත් අය විසින් පරිභෝජනය කරනු ලබන අතර ඔවුන් පරිභෝජනය කරන්නේ යැයි වටහා ගනු ලැබූ දෙය බවට පත්වීමට අපි ආශා කරන බවත්, මෙම තත්වය තුළ නිවහනේ සිටින විට තමා කවුදැයි සොයාගැනීමට පිටරට යෑම අවශ්‍ය කෙරන බවත්, මීට වෙනස්ව අනන්‍යතාව සංකේතයක් නොව සම්පතක් ලෙසින් කෙනෙකුට සිතීමට හැකි මාර්ගයක් වෙත ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ නම් අනන්‍යතාවයක් එවිට තමා පෝෂණය කරනු ඇති බවත් ය. එබැවින් වහලා සහ ස්වාමියා පිළිබඳ හේගල්ගේ මෙම රචනාව පරිවර්තනය කර ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒකමානීය සහ ඒක පාර්ශවීය කියවීම්වලින් ඔබ්බට යාමේ අවස්ථාව පාඨකයන්ට ලබා දීමටය.

මුලු ලිපිය මෙහි බලන්න ‘කතිකා‘ මංගල කලාපය

Advertisements