පිළිබඳව

cropped-978-0-226-08050-5-frontcover.jpg

මෙ‍ම දේශපාලන, සංස්කෘතික, සහ සමාජීය විචාර සංග්‍රහය ‘කතිකා’ අධ්‍යයන කව‍ෙය් ප්‍රකාශනයකි.

‘කතිකා’ අධ්‍යයන කවයේ කටයුතු වලට ඔබ දායකවීමට කැමැත්තේ නම් අපට ඔබේ අදහස් දක්වන්න.

විද්‍යුත් තැපෑල: kathika@gmail.com

සාමාන්‍ය තැපෑල. ‘කතිකා’ අධ්‍යයන කවය,
නො. 171/30,
සරණපාලහිමි මාවත,
කොළඹ 08.

මෙම ලිපිනයෙන් ලබාගත හැකි සිංහල වෙබ් අකුරු පාච්චි කරමින් සිංහලෙන්ද ඔබට අපට ලිවිය හැක.
If you cannot see Sinhala letters, you need to download and install the Sinhala unicode software for your Operating System.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: